مدرس: حمیدرضا طالبی

میان ترم ۶ نمره + پایان ترم ۶ نمره + پروژه ۸ نمره

۱- اسلایدهای درس کتابخانه الکترونیکی

 1. اسلاید ۱
 2. اسلاید ۲
 3. اسلاید ۳
 4. اسلاید ۴
 5. اسلاید ۵
 6. اسلاید ۶
 7. اسلاید ۷
 8. اسلاید ۸
 9. اسلاید ۹

۲- پروژه های تعریف شده برای درس

 • پیاده سازی یک سایت تجارت الکترونیک
 • ارائه یک مدل تجاری براساس E-bay
 • تحلیل سایت Ebay و ارائه دلایلی برای موفقیت این سایت
 • تحلیل سایت  Amazoon.comو ارائه دلایلی برای موفقیت این سایت
 • ارائه انواع سیستم های پرداخت رایج در تجارت الکترونیک (Paypal,Visa,Master,Iran Transaction)