مدرس: مهندس حمیدرضا طالبی

میان ترم ۶ نمره + پایان ترم ۶ نمره + پروژه ۸ نمره

۱- جزوه درس

 

 ۲- پروژه های تعریف شده برای درس

  • آموزش Excel
  • آموزش فتوشاپ
  • آموزش Premier
  • آموزش Flash
  • آموزش Adobe Captivate