مدرس: حمیدرضا طالبی

میان ترم ۶ نمره + پایان ترم ۶ نمره + پروژه ۸ نمره

۱- اسلایدهای درس کتابخانه الکترونیکی

 1.  اسلاید ۱
 2. اسلاید ۲
 3. اسلاید ۳
 4. اسلاید ۴
 5. اسلاید ۵
 6. اسلاید ۶
 7. اسلاید ۷
 8. اسلاید ۸
 9. اسلاید ۹
 10. اسلاید ۱۰

۲- پروژه های تعریف شده برای درس

 • پیاده سازی یک کتابخانه الکترونیک تحت وب
 • پیاده سازی یک دایرکتوری الکترونیکی تحت وب
 • تحقیق در زمینه انواع نرم افزارهای OCR
 • پیاده سازی یک کتاب الکترونیکی در محیط Flash( با قابلیت ورق زدن)
 • پیاده سازی یک کتاب الکترونیکی با استفاده JavaScript
 • تحقیق درباره انواع نرم افزارهای سازنده کتاب الکترونیکی
 • تشریح و توصیف انواع نرم افزارهای کتابخانه های الکترونیکی موجود در بازار