عکسهایی از کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

عکسهایی از کنفرانس دانشگاه امیر کبیر

سخنرانی در پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

حمیدرضا طالبی در پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی با مقاله ” ارائه مدلی برای بکارگیری آموزش مبتنی بر بازیهای رایانه ای اجتماعی “ در ۱۰ و ۱۱ آذر ماه ۱۳۸۹ در دانشگاه امیر کبیرسخنرانی خواهد نمود. جزئیات بیشتر این سخنرانی و مقاله در روزهای آتی منتشر خواهد شد.

سومین همایش یادگیری الکترونیکی در پزشکی

 دانلود مقاله

دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در راستای رسالت آموزشی خود و همگام با رشد و توسعه کشور قصد دارد ضمن بسترسازی مناسب، رویکرد یادگیری الکترونیکی را نیز در کنار سایر روش های آموزشی با کیفیت مناسب ارائه نماید.

این همایش که به منظور بررسی جنبه های مختلف علمی و فنی یادگیری الکترونیکی برگزار می شود با دعوت از کلیه صاحب نظران این مقوله در کشور قصد دارد که مخاطبان محترم را با اهمیت کاربرد و ملزومات یاگیری الکترونیکی آشنا  کند.

در این همایش با یک مقاله به زبان فارسی  شرکت نموده ام که مقاله را می توانید دریافت نمایید